De hoop gevestigd op prikkel

Datum: 22 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Zo’n 10 jaar werken aan de stelselwijziging heeft als netto resultaat dat er voor de bouwers wettelijk enkel een prikkel is bedacht om het beter te gaan doen, beter te organiseren. Lees meer…


Een keurig kat en muisspel

Datum: 21 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Als automobilist hoeft u niet bij een instantie te laten zien dat u de verkeersregels naleeft. Het werkt andersom, de politie controleert en overtreders worden op de bon geslingerd. Voor het beroepsvervoer zijn er daarentegen wel een aantal zaken geregeld om meer en beter te kunnen controleren op regels. Zo is er bij vrachtwagens de tachograaf die rij- en rusttijden vastlegt, bij taxi’s wordt ook iedere rit geregistreerd. Dergelijke systemen helpen bij controle en naleving. De eigen verantwoordelijkheid is gekoppeld aan de verplichting van aantoonbaar de regels naleven. Lees meer…


Brief aan Kamercommissie

Datum: 16 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Twee zaken zijn op dit moment cruciaal om de puntjes op de “i” te zetten. Dit betreft helderheid over de onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers en de inzet op een standaard voor kwaliteitsborging.

Onderstaand is een en ander nogmaals gemotiveerd.

Tevens zijn een aantal overige klemmende punten zo compact mogelijk beschreven. Lees meer…


Heel lief, vergeten en vergeven

Datum: 15 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het is verboden te bouwen in afwijking van de toepasselijke voorschriften. Dit betreft primair de eisen van het Bouwbesluit, bouwverordening en omgevingsvergunning. Lees meer…


Verzekering en gebreken

Datum: 15 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

In de discussie rond het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt  een relatie gelegd tussen verzekeringen voor gebreken en kwaliteitsborging. Lees meer…


Wet verandert niets in verantwoordelijkheid bouwers

Datum: 14 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Gaat de wet kwaliteitsborging voor het bouwen er voor zorgen dat bouwers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de bouwkwaliteit? De feiten op een rijtje. Lees meer…


Alternatief stelsel? Nee

Datum: 8 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Al eerder kwam de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland met een alternatief voor de beoogde stelselwijziging. Het is waarschijnlijk niet de laatste roep om het toch nog te elfder ure over een andere boeg te gooien. Lees meer…


September 2018

Datum: 7 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

We leven voor nu even in september 2018 en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is inmiddels driekwart jaar van kracht, reden genoeg te kijken hoe het loopt. Lees meer…


Keek op de week

Datum: 2 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Deze week was het feest met de publicaties, meningen, brieven, blogs en op social media. Heel goed!

De publicatie van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland vind ik zeer treffend. Wico Ankersmit weet heel goed onder woorden te brengen dat we een beetje voor het lapje worden gehouden en de focus nog niet helemaal op orde is. Lees meer…


Meldpunt gebreken

Datum: 1 september 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik vraag me af hoe het nu met de eerdere opzet van meldpunten inzake (constructieve) gebreken zit? In mijn vraag zit eigenlijk al het antwoord. Ik weet het niet en als ik het niet weet dan zullen veel mensen met mij dit waarschijnlijk niet weten.

Het gebrek aan actuele feitelijke informatie over gebreken is een gebrek op zich. Lees meer…