Minister Ollongren beantwoordt vraag over kwaliteitsborging

Datum: 24 januari 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 23 januari 2018 beantwoordt minister Ollongren de vragen van Kamerleden Koerhuis, Wiersma en El Yassini over het bericht ‘Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit’. Lees meer…


Breedplaatvloeren lessen

Datum: 15 december 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Voortschrijdende berichtgeving over de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport levert de nodige waardevolle informatie op … relevant voor de beoordeling van risicogebouwen en kwaliteitsborging van wat nu en in de toekomst met dit type vloersysteem wordt gerealiseerd. Lees meer…


Utrecht vraagt eigenaren van gebouwen vloeren te laten onderzoeken

Datum: 7 december 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

RTV Utrecht, het AD en DUIC maken melding van de oproep. Het bericht heeft drie opmerkelijke aspecten: de tijdigheid van onderzoek; de gemeente weet niet welke gebouwen in de stad breedplaatvloeren hebben; “Mogelijk wordt een dergelijk onderzoek later verplicht …” quote uit de brief van de gemeente.

Lees meer…


Het niet politieke antwoord op vraag acht

Datum: 29 november 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 27 november 2017 heeft minister Ollongren schriftelijk gereageerd op Kamervragen (2017Z14443) over “verloedering van de bouwwereld”. Lees meer…


Gebrekkige informatie onderzoek breedplaatvloeren

Datum: 23 november 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Nieuws over onderzoek komt op dit moment nagenoeg volledig via de media. De aandacht begint weg te ebben.

Een aantal gemeenten is direct na de oproep van voormalig minister Plasterk met onderzoek gestart. Er zijn echter ook gemeenten die nog moeten beginnen. Lees meer…


Had de Wkb het probleem met de breedplaatvloeren kunnen voorkomen?

Datum: 30 oktober 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In berichtgeving over de gedeeltelijk instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport wordt vaker de link met private kwaliteitsborging gelegd.

Onderstaand een uitleg over de rol van kwaliteitsborging voor het specifieke onderdeel, de breedplaatvloeren. Lees meer…


Acties n.a.v. instorten parkeergarage Eindhoven Airport

Datum: 27 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport over de oorzaak van de instorting heeft minister Plasterk een aantal acties geïnitieerd.

 

 

 

  • Gemeenten zijn verzocht bij vergunningverlening goed op het risico van de betreffende vloerconstructie te letten.
  • Er wordt een informatiedocument opgesteld voor beoordeling van bestaande bouwwerken.
  • NEN is gevraagd te bezien of toelichting op de toepasselijke NEN-norm verduidelijking behoeft.
  • Gemeenten zijn verzocht een inventarisatie naar recent opgeleverde gebouwen uit te gaan voeren.

Lees meer…


Is bouwkwaliteit voor de overheid eigenlijk (nog) wel belangrijk?

Datum: 14 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het commentaar op de blog “Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd” zijn wat interessante vragen gesteld:

“Is de bouwkwaliteit voor de opdrachtgever, koper, eigenaar belangrijk? Zoja, waarom moet de overheid dit dan borgen? Zoja, waar is de urgentie? Zoja, waarom verankeren zij dit niet in hun opdrachtverstrekking? Zoja, waarom wordt het “vangnet” gebruikt als kwaliteitsborging? Zoja, waarom willen zij niet betalen voor borging?” Lees meer…


Bouwbegeleiding: cruciale schakel op het snijvlak van disciplines

Datum: 13 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het voldoen aan de gestelde wensen en eisen, contract, goed en deugdelijk werk, de voorschriften, op tijd, binnen budget, het sturen op risico’s, het voorkomen van problemen / fouten, heldere communicatie met stakeholders, het waken over de voortgang … de zorg voor kwaliteit … Lees meer…


Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd

Datum: 12 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

“De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht”, een proefschrift van mr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan.

Ik acht het een ‘must read’ voor wie actief is met kwaliteitsborging binnen de bouw.

Peter heeft onder meer onderzocht of de gedeeltelijke privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht, als bedoeld in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, tot hogere bouwkwaliteit leidt. Lees meer…