Capaciteit kwaliteitsborgers gevolgklasse 1

Datum: 31 januari 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het tweedekamerdebat van 18 januari 2017 is de vereiste capaciteit aan kwaliteitsborgers aan de orde gesteld. Lees meer…


Het effect van de verzwaarde aansprakelijkheid voor gebreken

Datum: 23 januari 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De wetgever is van mening dat de verzwaarde aansprakelijkheid er voor gaat zorgen dat aannemers serieus met kwaliteitsborging aan de slag zullen gaan. Is dit ook zo en zo ja, in welke mate? Is er onderzoek waar dit uit blijkt? Lees meer…


De bouw snapt de consument heel goed

Datum: 23 december 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

In Cobouw lees ik een blog van de hand van Harm Valk met als titel ‘De bouw snapt niets van de consument‘. Niets? Tja .. om dit als rapportcijfer te krijgen heb je nog niet eens je naam correct ingevuld op de toets. Kom op Harm, dat geloof je zelf toch niet? Niets? Lees meer…


Wet kwaliteitsborging: plussen en minnen

Datum: 8 december 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

De geplande plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat nu op week 51 (van 2016). Misschien heeft u zelf al eens de plussen en minnen op een rijtje gezet. Onderstaand het rijtje zoals ik het zie. Lees meer…


Minister Blok beantwoordt Kamervragen ontwerp-Bbl

Datum: 6 december 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Voor wie de wording van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) volgt is de beantwoording van recente Kamervragen zeker een aanrader. Bekijk hier de vragen en antwoorden.

Een en ander is grotendeels indirect relevant voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Indirect, omdat in tijd gezien de Wkb waarschijnlijk eerder van kracht zal worden maar ook omdat voorschriften uiteraard kunnen en zullen wijzigen. Controle wordt gebaseerd op de voorschriften die op een bepaald moment gelden.

Vraag 14, inzake de rol van de brandweer en veiligheidsregio’s, acht ik wel direct relevant voor de Wkb. Lees meer…


Er is een informatie-tsunami op komst

Datum: 5 december 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Tijdens de praktijkdag kwaliteitsborging in de bouw van 23 november 2016 werd onder andere het nodige over gewijzigde rollen gemeld.

Zo kwamen ook de taken van Bouw- en Woningtoezicht voorbij.  Met een sheet op het grote filmdoek werd nog eens extra duidelijk dat ambtenaren zich niet meer met de inhoud gaan bemoeien maar straks wel een aantal eenvoudige administratieve taken mogen gaan verzorgen. Lees meer…


Structural safety and Owl

Datum: 2 december 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Uit het archief … een stukje van mijn hand uit het tijdperk Dekker en de zoektocht naar maatregelen op het gebied van constructieve veiligheid. Het verhaal is nog steeds relevant. Waarom in het Engels? Ik heb geen idee (meer). Lees meer…


Tunnelvisie en bespiegelingen

Datum: 15 november 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Kwartiermaker Gert-Jan van Leeuwen voelt zich in een spagaat omtrent de stellingname van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland  over het wetsvoorstel kwaliteitsborging (Wkb) en zijn rol als kwartiermaker. Op Omgevingsweb lezen we zijn spagaat “probleem”.

Het stuk van Gert-Jan is een soort bespiegeling op het artikel van Petra Oosterbosch, secretaris van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Lees meer…


Open brief Chao-Duivis

Datum: 31 oktober 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

In een open brief aan minister Blok en de leden van de Commissie Wonen en Rijksdienst komt prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis met bedenkingen inzake de formulering van het concept-artikel 7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel moet gaan regelen dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken na oplevering, dé prikkel die de wetgever heeft bedacht om aannemers aan te zetten tot beter. Lees meer…


Wat regelt de Wet kwaliteitsborging nu eigenlijk?

Datum: 27 oktober 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

In de media lezen we dat minister Blok met de nieuwe wet de kwaliteit voor het eindproduct meer bij bouwers wil leggen en de positie van de consument ten opzichte van de bouwer wil versterken.

Gaat dat ook zo werken? Wat gaat deze wet nu eigenlijk regelen? Lees meer…