Controle als basis voor vertrouwen

Datum: 23 augustus 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Bestelt u bij Zalando een paar schoenen dan kunt u deze bij het openen van de doos even controleren, is dit wat ik heb besteld en ziet het goed uit? Prima, dan houd ik mijn nieuwe stappers en klaar.

Bij een bouwwerk is het toch iets anders. Het is een maatwerkproces van verwachting naar resultaat. U kunt zelf niet bij oplevering bepalen of een bouwwerk voldoet. Op dat moment kunt u alleen oordelen over wat u waarneemt, helaas. Het is een vorm van controle maar wel eentje met veel beperkingen: de controle of wordt geleverd wat is afgesproken en het vaststellen van eventuele gebreken die op dat moment zichtbaar zijn. Verder gaat het in principe niet. U weet niet of alles wat u niet kunt zien wel voldoet. Ook relevant voor een beoordeling van technische aspecten is natuurlijk de vereiste deskundigheid. Die heeft u waarschijnlijk zelf niet. Lees meer…


Leren van experiment Garantiewoningen Den Haag?

Datum: 22 augustus 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het experiment heeft een wettelijke grondslag: de experimentenregeling voor innovatieve projecten beschreven in artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet. Dit artikel regelt dat experimenten moeten bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende aannemelijk moet zijn dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis plus experimenten moeten bijdragen aan duurzaamheid. Lees meer…


Antwoord op vragen Kamerleden wetsvoorstel: eerste indruk

Datum: 8 juli 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland vat het als volgt samen: “Als je de beantwoording leest is het duidelijk dat de kunstenaar geen commentaar duld op zijn werk, en er alles aan doet om het huidige wetsvoorstel met hand en tand te verdedigen.”

Ik ben het hier mee eens. Lees meer…


Private kwaliteitsborging en Brexit

Datum: 7 juli 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik heb met enige verwondering de Brexit gevolgd … en nog steeds blijft het boeien. In de aanloop heb ik me afgevraagd of mensen wel in de smiezen hebben wat het feitelijk gaat doen. Je zag emotionele oproepen in beide kampen. Het waren vooral een soort toneelstukjes. “Wij moeten weer onafhankelijk worden en zelf de regie nemen.” Letterlijk: “Deze dag moeten we gaan vieren als onze onafhankelijkheidsdag.” De slingers kunnen nu dan ook worden opgehangen. Het volk heeft gesproken en naar u blijkt hebben de wat oudere Britten de doorslag gegeven; “Wij willen niet meer bij Europa zijn.”

And that’s the way the cookie crumbles. Lees meer…


Bouwer maak aantoonbaar dat het werk voldoet: deel 2

Datum: 5 juli 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

De reacties op deel 1, regel in het contract dat de bouwer aantoonbaar maakt dat het werk voldoet, vragen om een vervolg. Lees meer…


In contract opnemen: “bouwer maak aantoonbaar dat het werk voldoet”

Datum: 1 juli 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Aantoonbaar voldoen omvat de contractuele afspraken en overstijgend de bouwvoorschriften. Dit in het contract regelen moet vanzelfsprekend zijn. Lees meer…


Pilots op de onderzoekstafel

Datum: 15 juni 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Welke pilot private kwaliteitsborging is al onder het vergrootglas gelegd? Is, gebaseerd op ervaringen met pilots, objectief beoordeeld of de werkwijze private kwaliteitsborging voldoende vertrouwen biedt dat bouwwerken aan de voorschriften voldoen? Is daar informatie over te vinden? Lees meer…


Ervaringen experiment Era Contour SWK

Datum: 7 juni 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op de site van IBK (Instituut voor Bouwkwaliteit) vindt u een verslag van de eerste ervaringen met de Toepassing Verbeterde Kwaliteitsborging van waarborginstelling SWK.

Binnen de pilots die tot op heden zijn uitgevoerd is nog niet gekozen voor een onafhankelijke beoordeling  van dit soort experimenten.

In het verslag lezen we de ervaringen van bouwers en SWK. Lees meer…


Paard van Troje: rechtsomkeert

Datum: 2 juni 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 1 juni 2016 heeft de vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB) de commissie Wonen en Rijksdienst een brief gestuurd inzake het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. In de brief wordt gemotiveerd aangegeven dat het wetsvoorstel de positie van de consument niet zal verbeteren en het zelfs contraproductief zal werken. De aandacht gaat met name op de beoogde wijziging van de aansprakelijkheid. Lees meer…


Alternatief stelsel Kwaliteitsborging VBWTN

Datum: 26 mei 2016

dossier dossier private kwaliteitsborging

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft een alternatief stelsel voor kwaliteitsborging gepubliceerd, een alternatief op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Lees meer…