Kent u QBIS.nl?

Datum: 10 april 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Als u dit leest bent u waarschijnlijk bouwprofessional. U bent daarnaast ook consument! Nu is QBIS.nl er met name voor de consument, voor het vinden van een installateur die aan bepaalde eisen voldoet. Op deze website vindt u erkende of gecertificeerde bedrijven gespecialiseerd in een specifieke techniek. Een dergelijk bedrijf beschikt aantoonbaar over voldoende vakbekwaamheid, kennis en gereedschappen om installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren. Lees meer…


Inzet kritische bespiegelingen Wkb

Datum: 28 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In een recente nieuwsbrief van BWT Nederland wordt het blogbericht “Problemen met het overdrachtsdossier” aangehaald en ondergetekende warempel als “vaste commentator van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” betiteld. Leuk! Lees meer…


Het “stemmen” van instrumenten Kwaliteitsborging

Datum: 26 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Wat is een instrument voor kwaliteitsborging eigenlijk? Is het een hoop tekst, een apparaat met een stekker, wat?

Volgens de beoogde wet is een instrument voor kwaliteitsborging een beoordelingsmethodiek om te bepalen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Het moet voorzien in een integrale beoordeling van het bouwen. Lees meer…


BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

Datum: 22 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De BRL5019 wordt als een kansrijk instrument voor wettelijke kwaliteitsborging gezien.

Er is pas een nieuwe versie uit. Het is niet verkeerd de mogelijke rol van deze kanshebber nader te bekijken, wat kan er mee en wat niet.

In de Woningwet zal het doel en de werking van een instrument op hoofdlijnen worden omschreven. Daar begint het dan ook. Lees meer…


Offensief Bouwend Nederland tegen Wet Kwaliteitsborging

Datum: 21 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In Cobouw lezen we dat Bouwend Nederland probeert de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel te laten verklaren. Het doel is de wet in de Eerste Kamer te laten stranden. Lees meer…


Open standaard voor kwaliteitsborging

Datum: 20 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Diverse brancheorganisaties zijn druk doende met het ontwikkelen van controlesystemen ten dienste van kwaliteitsborging.  De een heeft al iets, de ander is het aan het bedenken, weer een ander heeft het als idee en probeert het handen en voeten te geven. Ik krijg hier dan ook vaker vragen over. Dan moet u denken aan: Lees meer…


Problemen met het Overdrachtsdossier

Datum: 15 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 14 maart jl. geeft het ministerie van BZK in een memo aan hoe het amendement Overdrachtsdossier ten behoeve van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie is van belang voor eventuele verdere uitwerking in de lagere wetgeving. Lees meer…


Aannemer moet aantonen dat aan de regelgeving is voldaan?

Datum: 3 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De officiële samenvatting van het wetsvoorstel omvat onder andere de tekst “Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan”. De grote vraag is hoe? Lees meer…


Informatiebijeenkomsten kwaliteitsborging

Datum: 2 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Kunt u niet wachten tot de wet is aangenomen?

Op deze bijeenkomsten kunt u alvast meer te weten komen.

Lees meer…


Rol brandweer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Datum: 2 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De beoogde wet heeft een metamorfose doorgemaakt. In eerste instantie was de focus primair op het privatiseren van gemeentelijk toezicht, private partijen gaan controleren of een bouwwerk aan vergunning en bouwvoorschriften voldoet. Gaandeweg is het bieden van extra consumentenbescherming cruciaal gebleken. Dit zien we terug in diverse aanpassingen. Lees meer…