Het “stemmen” van instrumenten Kwaliteitsborging

Datum: 26 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Wat is een instrument voor kwaliteitsborging eigenlijk? Is het een hoop tekst, een apparaat met een stekker, wat?

Volgens de beoogde wet is een instrument voor kwaliteitsborging een beoordelingsmethodiek om te bepalen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Het moet voorzien in een integrale beoordeling van het bouwen. Lees meer…


BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

Datum: 22 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De BRL5019 wordt als een kansrijk instrument voor wettelijke kwaliteitsborging gezien.

Er is pas een nieuwe versie uit. Het is niet verkeerd de mogelijke rol van deze kanshebber nader te bekijken, wat kan er mee en wat niet.

In de Woningwet zal het doel en de werking van een instrument op hoofdlijnen worden omschreven. Daar begint het dan ook. Lees meer…


Offensief Bouwend Nederland tegen Wet Kwaliteitsborging

Datum: 21 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In Cobouw lezen we dat Bouwend Nederland probeert de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel te laten verklaren. Het doel is de wet in de Eerste Kamer te laten stranden. Lees meer…


Open standaard voor kwaliteitsborging

Datum: 20 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Diverse brancheorganisaties zijn druk doende met het ontwikkelen van controlesystemen ten dienste van kwaliteitsborging.  De een heeft al iets, de ander is het aan het bedenken, weer een ander heeft het als idee en probeert het handen en voeten te geven. Ik krijg hier dan ook vaker vragen over. Dan moet u denken aan: Lees meer…


Problemen met het Overdrachtsdossier

Datum: 15 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 14 maart jl. geeft het ministerie van BZK in een memo aan hoe het amendement Overdrachtsdossier ten behoeve van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie is van belang voor eventuele verdere uitwerking in de lagere wetgeving. Lees meer…


Aannemer moet aantonen dat aan de regelgeving is voldaan?

Datum: 3 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De officiële samenvatting van het wetsvoorstel omvat onder andere de tekst “Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan”. De grote vraag is hoe? Lees meer…


Informatiebijeenkomsten kwaliteitsborging

Datum: 2 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Kunt u niet wachten tot de wet is aangenomen?

Op deze bijeenkomsten kunt u alvast meer te weten komen.

Lees meer…


Rol brandweer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Datum: 2 maart 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De beoogde wet heeft een metamorfose doorgemaakt. In eerste instantie was de focus primair op het privatiseren van gemeentelijk toezicht, private partijen gaan controleren of een bouwwerk aan vergunning en bouwvoorschriften voldoet. Gaandeweg is het bieden van extra consumentenbescherming cruciaal gebleken. Dit zien we terug in diverse aanpassingen. Lees meer…


Pauw zet je veren op

Datum: 22 februari 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer is staan nagenoeg alle seinen op groen. De aandacht kan op de gefaseerde invoering. Streefdatum is 1 januari 2018, dan beginnen we waarschijnlijk met wettelijke kwaliteitsborging voor vergunningplichtige bouwwerken binnen gevolgklasse 1. Lees meer…


Dossiergekte en werkverschaffing deel 2

Datum: 20 februari 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

NEPROM heeft de Algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst per brief geïnformeerd over de zienswijze met betrekking tot amendementen en moties op het wetsvoorstel. De reactie op het amendement overdrachtsdossier heb ik voor u samengevat.

NEPROM geeft aan dat de uitwerking van het amendement overdrachtsdossier veel te gedetailleerd is. Het is volgens NEPROM ondoenlijk om de complete set tekeningen en berekeningen aan te leveren en het zou voor de aannemer onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Voorts is NEPROM van mening dat die informatie voor de consument maar ook de gemeente geen enkele toegevoegde waarde heeft. Lees meer…