Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Datum: 12 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Onderstaande analyse moet de aandacht vestigen op voortschrijdend inzicht, feitelijk bewijs, en daarmee de noodzaak om de huidige aanpak te wegen en mogelijk bij te stellen.

Er is een economisch en maatschappelijk belang voor herbezinning.

Er is naar mijn mening nu voldoende feitelijke informatie beschikbaar om nadere afwegingen te kunnen maken. Lees meer…


Vlog waarborg constructieve veiligheid

Datum: 7 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Hoe krijgen we het voor elkaar? Lees meer…


Hoorzitting / rondetafelgesprek veiligheid betonvloeren

Datum: 7 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Om inzicht te geven in de problematiek van de breedplaatvloeren en de vraag hoe voorvallen als de instorting van de Parkeergarage in Eindhoven kunnen worden voorkomen heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting / rondetafelgesprek gearrangeerd.

Het gesprek heeft op 31 mei 2018 plaatsgevonden. Lees meer…


Drie brancheorganisaties op de bres inzake Wkb

Datum: 17 mei 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk, op 30 april jl., een brief aan minister Ollongren aangeboden.

De brancheorganisaties omschrijven drie vereisten alvorens de seinen op groen kunnen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Lees meer…


Twijfel over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Datum: 8 mei 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

De Eerste Kamer heeft twijfels over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het is onduidelijk of de beoogde wet ook echt een verbetering is, een verstandige keuze.

Die twijfel is niet weg te nemen met praten, meer uitleg over specifieke componenten en hoe die in samenhang moeten werken. Lees meer…


Breedplaatvloeren: bepalingsmethode

Datum: 1 mei 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Bij vastgoedtransacties worden er de nodige garanties verlangd om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Buiten garanties met betrekking tot aanspraken en beperking betreft het ook veiligheid en milieu zoals bijvoorbeeld op het gebied van asbest of mogelijke verontreiniging. Daarnaast is er het aspect van mogelijke gebreken. Koper en verkoper hebben hier plichten in. De verkoper heeft een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Is er een mededelingsplicht van de verkoper dan prevaleert deze plicht veelal boven de onderzoeksplicht van koper. Lees meer…


Uitvoeringsrisico breedplaatvloeren

Datum: 26 april 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Via BNR hebben we gisteren kunnen vernemen dat Kamerleden aandringen op een hoorzitting naar aanleiding van de breedplaatvloerenproblematiek waarbij onder andere het uitvoeringsaspect, de verwerking van elementen op de bouw, dat risico, mede bepalend voor het voldoen van vloeren, aan de orde komt.

Ik acht dit heel verstandig ook in relatie tot voortgang en insteek van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Lees meer…


Maatschappelijk belang veiligheid van gebouwen

Datum: 25 april 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

NRC maakt melding van meer druk op BZK om open te zijn over de breedplaatvloerenproblematiek.

Dat gebouwen veilig zijn is van maatschappelijk belang. Dit belang reikt verder dan enkel het belang van de eigenaar en gebruiker op een bepaald moment.

Het is een belang voor de langere termijn, voor de omgeving, voor huidige en toekomstige eigenaren, gebruikers en bezoekers. Lees meer…


Moeten breedplaatvloeren van ‘nieuwe’ gebouwen ook worden gecontroleerd?

Datum: 23 april 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Hernieuwde aandacht voor de breedplaatvloeren is een gevolg van commotie over onderzoek van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Cobouw heeft op 7 maart jl. reeds gemeld dat op deze locatie onderzoek wordt verricht, vloeren niet voldoen, er ruimtes buiten gebruik zijn genomen en zwaardere belastingen worden voorkomen. Met de inmiddels genomen maatregelen is er volgens minister Ollongren geen veiligheidsrisico. Lees meer…


Commotie breedplaatvloeren

Datum: 20 april 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

NOS, NRC, De Telegraaf en het AD maken melding van de problemen met vloeren van het overheidsgebouw aan de Turfmarkt te Den Haag.

Op 10 oktober 2017 heeft voormalig minister Plasterk, naar aanleiding van Kamervragen, aangegeven dat de vloeren van panden die het Rijk in eigendom heeft of beheert worden gecontroleerd. We zijn nu zes maanden verder. Het duurt even en ja, ook bij overheidsgebouwen worden nu problemen gesignaleerd.

Het achteraf beoordelen en eventueel repareren staat in contrast met het aan de bron, bij het maken, goed regelen. Lees meer…