Publieke informatie bouwtoezicht incident Eindhoven

Datum: 14 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Publieke informatie over de rol van de gemeente is een bundeling van hetgeen in een raadsvergadering is besproken alsmede de schriftelijke beantwoording van vragen door Burgemeester en Wethouders.

Het functioneren van het gemeentelijk bouwtoezicht zal ˗ naar verwachting ˗ door de OvV worden gewogen in onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Lees meer…


Heeft onderzoek van het incident Eindhoven wel zin?

Datum: 13 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Met deze vraag begon de recente bijeenkomst Kennisportal Constructieve Veiligheid. Juist deze vraag nader beschouwen was uiteraard niet voor niets. Onderzoek heeft alleen zin als er ook iets mee wordt gedaan. Lees meer…


Wapeningcontrole – aantoonbaar voldoen

Datum: 7 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Tijdens het rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 is uitvoerig over de noodzaak voor waarborgen constructieve veiligheid gesproken. Lees meer…


Wapeningcontrole zonder tekening – naschrift

Datum: 6 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

De blog “Zonder tekeningen wapening controleren?”  heeft een aantal interessante reacties opgeleverd.

“Ach dat gebeurt al jaren zo …” – “Het is een gevolg van bezuinigingen, versnippering in de bouw …” – “Het zit em in de tools …” – “Ja hoor, er zijn mensen die dit soort controles zonder tekeningen kunnen uitvoeren.”  Lees meer…


Zonder tekeningen wapening controleren?

Datum: 3 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik kreeg recent een bijzonder ‘verslag’ van wapeningcontrole – van een te storten vloer – op een complex bouwwerk.

Bouw- en woningtoezicht en de hoofdconstructeur gaven acte de présence.

Het ‘bijzondere’ was dat beide heren zonder tekeningen of andere informatie zijn overgegaan tot het keuren. Lees meer…


BubbleDeck zwartboek bouwfouten

Datum: 20 juli 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

In welke mate is de uitvoeringskwaliteit van belang geweest bij de gedeeltelijke instorting van parkeergarage P1 Eindhoven Airport? Lees meer…


Wkb weer uit de parkeerstand

Datum: 2 juli 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 29 juni 2018 heeft minister Ollongren de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Lees meer…


Vervolg Rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren

Datum: 29 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 28 juni 2018 heb ik de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onderstaande brief aangeboden. Lees meer…


Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Datum: 12 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Onderstaande analyse moet de aandacht vestigen op voortschrijdend inzicht, feitelijk bewijs, en daarmee de noodzaak om de huidige aanpak te wegen en mogelijk bij te stellen.

Er is een economisch en maatschappelijk belang voor herbezinning.

Er is naar mijn mening nu voldoende feitelijke informatie beschikbaar om nadere afwegingen te kunnen maken. Lees meer…


Vlog waarborg constructieve veiligheid

Datum: 7 juni 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Hoe krijgen we het voor elkaar? Lees meer…