Wob-verzoek instorting parkeergarage Eindhoven Airport

Datum: 21 maart 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is informatie over het handelen van de overheid in deze kwestie – al weer enige tijd terug – door een betrokken partij opgevraagd. Het laat iets zien over de wijze waarop de afstemming indertijd is verlopen alsmede hoe onderzoek van risicovloeren is ingezet.

De gemeente Eindhoven heeft het initiatief genomen om met BZK en de OvV contact te leggen over de kwestie. De Wob-informatie maakt duidelijk dat de conclusies van TNO en Hageman, samengevat “Er is een systeemfout ontdekt”, hierbij leidend zijn geweest. Lees meer…


Met Rob Plug van BubbleDeck in gesprek

Datum: 18 maart 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Over de problematiek en aanpak:

Lees meer…


Vragen Eerste Kamer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Datum: 10 maart 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit betreft de vragen van 8 maart 2019 aan minister Ollongren.

Ik ben met de markeerstift aan de slag gegaan en heb de vragen onderverdeeld in punten gerelateerd aan het bestuursakkoord met VNG en de rest. De rest, vooral vragen gericht op verduidelijking, is goed voor 25% van het totaal aantal vragen. Driekwart gaat dus over het bestuursakkoord en welke zekerheden dit akkoord allemaal (niet) biedt. Lees meer…


Voor breedplaatvloeren is het voldoen in de praktijk irrelevant

Datum: 18 februari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Zoals u weet wil BZK twijfel over dit vloersysteem wegnemen. Bureau Hageman heeft, in opdracht van het ministerie, laboratoriumonderzoek uitgevoerd om nieuwe rekenregels op te kunnen stellen voor het beoordelen van bestaande vloerconstructies. Hiermee moet worden bepaald of risicovloeren wettelijk, conform de nader bij te stellen rekenmethode, voldoen of wellicht versterkt dienen te worden. Lees meer…


Ollongren over de Wkb: “Ik doe wat ik kan”

Datum: 1 februari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Minister Ollongren is recent door Thomas van Belzen van Cobouw geïnterviewd. Hierbij is onder andere de inzet met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorbij gekomen. Lees meer…


Start de proefprojecten Wkb: NU

Datum: 30 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van 17 januari 2019 is afgesproken dat voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet proefprojecten moeten worden uitgevoerd. Dit betreft 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1. Een half jaar voor beoogde inwerkingtreding zal de minister, mede gebaseerd op de uitkomsten hiervan, beoordelen of de stelselwijziging op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. De datum voor inwerkingtreding is 1 januari 2021. Lees meer…


Eerste Kamer buigt zich opnieuw over de Wet kwaliteitsborging

Datum: 29 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Nu de Eerste Kamer uitsluitsel moet geven over het hervatten van de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), worden we in de media weer heen en weer geslingerd met publicaties voor en tegen deze wet.

Het voor-kamp kan feitelijk niets toevoegen aan wat reeds bekend mag zijn.

Het tegen-kamp brengt ons zoals altijd weer bij de vraag “En … wat dan?” Lees meer…


Vaste Kamercommissie: risicovolle bouwwerken blijven buiten schot

Datum: 21 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 21 januari 2019 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onderstaande brief aangeboden. Lees meer…


Bestuursakkoord BZK en VNG

Datum: 18 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 17 januari 2019 heeft minister Ollongren de Eerste Kamer het bestuursakkoord “implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangeboden.

Nog voor iedereen een gat in de lucht springt en nu enthousiast wordt over hernieuwde voortgang met de Wet kwaliteitsborging (Wkb), is het goed het bestuursakkoord nader te bekijken.

Ik licht de meest in het oog springende zaken er uit. Lees meer…


Bouwtoezicht TV komt er aan

Datum: 15 januari 2019

De mensen die dit werk doen vertellen over hun vak, de bijzonderheden, de inzet om er met elkaar voor te zorgen dat bouwwerken goed en veilig zijn. Op deze manier laten we zien wat toezicht in de bouw is. Lees meer…