Is bouwkwaliteit voor de overheid eigenlijk (nog) wel belangrijk

Datum: 14 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het commentaar op de blog “Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd” zijn wat interessante vragen gesteld:

“Is de bouwkwaliteit voor de opdrachtgever, koper, eigenaar belangrijk? Zoja, waarom moet de overheid dit dan borgen? Zoja, waar is de urgentie? Zoja, waarom verankeren zij dit niet in hun opdrachtverstrekking? Zoja, waarom wordt het “vangnet” gebruikt als kwaliteitsborging? Zoja, waarom willen zij niet betalen voor borging?” Lees meer…


Bouwbegeleiding: cruciale schakel op het snijvlak van disciplines

Datum: 13 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het voldoen aan de gestelde wensen en eisen, contract, goed en deugdelijk werk, de voorschriften, op tijd, binnen budget, het sturen op risico’s, het voorkomen van problemen / fouten, heldere communicatie met stakeholders, het waken over de voortgang … de zorg voor kwaliteit … Lees meer…


Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd

Datum: 12 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

“De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht”, een proefschrift van mr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan.

Ik acht het een ‘must read’ voor wie actief is met kwaliteitsborging binnen de bouw.

Peter heeft onder meer onderzocht of de gedeeltelijke privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht, als bedoeld in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, tot hogere bouwkwaliteit leidt. Lees meer…


Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit: en nu?

Datum: 7 september 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Een bespiegeling op de blog “Van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwaliteit” van Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland.

Ik heb vorige week vrijdag uitvoerig met Wico over kwaliteitsborging in de bouw gesproken … koetjes en kalfjes, of eigenlijk meer paarden en auto’s, maar ook het serieuze werk … zeker nuttig. Het is eens een keer wat anders dan de vluchtige momenten dat we elkaar min of meer toevallig ergens in het land treffen. Lees meer…


Kosten kwaliteitsborging Wkb Fugazi

Datum: 21 augustus 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 24 januari 2017 heeft iBK onderzoek naar de capaciteit voor kwaliteitsborging verricht. De vraag was de gemiddelde tijdsbesteding voor projecten gevolgklasse 1, voor 3 categorieën, als inschatting te verstrekken. De vraag is diverse partijen gesteld.

De resultaten van het onderzoek zijn, voor zover mij bekend, niet gepubliceerd.

Bert Videler heeft, naar aanleiding van de recente zaak over het (leges) zaagtandtarief, de relatie tussen leges en private kwaliteitsborging gelegd. In de betreffende kwestie is € 200.000 aan leges voldaan voor de bouw van 29 woningen. Lees meer…


Gemeenten ontvouwen plannen om bouwtoezicht te verbeteren

Datum: 17 augustus 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Met het on hold gaan van privatisering van gemeentelijk bouwtoezicht wordt een periode van wachten op een nieuw stelsel afgesloten. De beoogde privatisering heeft gemeenten lang weerhouden om verbeteringen in te zetten. Lees meer…


We vinden een weg of maken er een

Datum: 10 juli 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in de Eerste Kamer vastgelopen. De stemming is aangehouden en het kabinet beraadt zich over hoe nu verder. Wat kan het ‘on hold’ opleveren?

Een aanpassing in deze fase is procedureel helaas niet mogelijk. Om de bezwaren van de Eerste Kamer weg te nemen moet er een gewijzigd wetsvoorstel in procedure worden gebracht. Dan zijn we weer terug bij de Tweede Kamer. Dat kost heel veel tijd en de uitkomst is onzeker.

Wat we wel zeker weten is dat er voorlopig niets gebeurt. Lees meer…


Cultuurverandering en Wkb

Datum: 27 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het is mooi te zien dat er steeds vaker op een positieve manier over kwaliteitsborging binnen de bouw wordt gesproken. Er zijn meer partijen die een verschil willen maken: doen wat je belooft, de verwachtingen van de klant overtreffen, maak het leuk, continu kritisch zijn op hoe het beter kan enz. De positieve inzet is aanstekelijk.

Wie er op deze wijze instaat, daar ook echt in gelooft en naar handelt, krijgt het voor elkaar en maakt een verschil! Lees meer…


Voor wie werkt de kwaliteitsborger?

Datum: 26 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het tijdig inschakelen van een kwaliteitsborger wordt een vereiste. De wet gaat echter niet voorschrijven dat een  bepaalde partij dit moet organiseren.

Wie de vergunning voor het bouwen aanvraagt en, indien verleend, de vergunninghouder is, heeft een direct belang. Dit volgt uit de verplichting dat de vergunninghouder bij de gereedmelding van een bouwwerk, ten minste 10 werkdagen voor het feitelijk in gebruik nemen, aan bevoegd gezag de verklaring van de kwaliteitsborger dient te overleggen dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Lees meer…


Ruimere opdrachten kwaliteitsborging

Datum: 20 juni 2017

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ruimere opdrachten kwaliteitsborging zijn volgens minister Plasterk mogelijk en zelfs wenselijk.

Naar aanleiding van Kamervragen heeft minister Plasterk die rek min of meer gedefinieerd. Het betreft in ieder geval het bewaken van het nakomen van contractuele afspraken maar ook het bewaken van goed en deugdelijk werk, twee extra taken in combinatie met wettelijke kwaliteitsborging. Volgens de minister dragen opdrachten waarin al deze aspecten worden meegenomen bij aan de integrale beoordeling van bouwkwaliteit. Ook is de minister van mening dat de meerkosten ten opzichte van de uitvoering van alleen wettelijke kwaliteitsborgingstaken op deze wijze beperkt blijven, iets wat in zijn ogen in het belang van de bouwconsument is. Lees meer…