Incident instorting Wormerveer

Datum: 24 september 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting zijn er door Daniel Koerhuis (VVD) Kamervragen gesteld. Hierbij gaat het met name om het “dieper liggend” probleem. De kwestie is nader uitgediept in het NRC van 10 september 2018. Lees meer…


Rijk heeft geen rol in waarborgen constructieve veiligheid

Datum: 29 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 27 augustus 2018 geeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren. Lees meer…


Update Bouwend Nederland inzake Wkb

Datum: 17 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 15 augustus 2018 geeft R. (Ruben) Heezen van Bouwend Nederland een update.

Onderstaand een korte bespiegeling.

Het lijkt alsof zaken organiseren om aan de wet te voldoen als bijzonder worden gezien. Lees meer…


Publieke informatie bouwtoezicht incident Eindhoven

Datum: 14 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Publieke informatie over de rol van de gemeente is een bundeling van hetgeen in een raadsvergadering is besproken alsmede de schriftelijke beantwoording van vragen door Burgemeester en Wethouders.

Het functioneren van het gemeentelijk bouwtoezicht zal ˗ naar verwachting ˗ door de OvV worden gewogen in onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Lees meer…


Heeft onderzoek van het incident Eindhoven wel zin?

Datum: 13 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Met deze vraag begon de recente bijeenkomst Kennisportal Constructieve Veiligheid. Juist deze vraag nader beschouwen was uiteraard niet voor niets. Onderzoek heeft alleen zin als er ook iets mee wordt gedaan. Lees meer…


Wapeningcontrole – aantoonbaar voldoen

Datum: 7 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Tijdens het rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 is uitvoerig over de noodzaak voor waarborgen constructieve veiligheid gesproken. Lees meer…


Wapeningcontrole zonder tekening – naschrift

Datum: 6 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

De blog “Zonder tekeningen wapening controleren?”  heeft een aantal interessante reacties opgeleverd.

“Ach dat gebeurt al jaren zo …” – “Het is een gevolg van bezuinigingen, versnippering in de bouw …” – “Het zit em in de tools …” – “Ja hoor, er zijn mensen die dit soort controles zonder tekeningen kunnen uitvoeren.”  Lees meer…


Zonder tekeningen wapening controleren?

Datum: 3 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Ik kreeg recent een bijzonder ‘verslag’ van wapeningcontrole – van een te storten vloer – op een complex bouwwerk.

Bouw- en woningtoezicht en de hoofdconstructeur gaven acte de présence.

Het ‘bijzondere’ was dat beide heren zonder tekeningen of andere informatie zijn overgegaan tot het keuren. Lees meer…


BubbleDeck zwartboek bouwfouten

Datum: 20 juli 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

In welke mate is de uitvoeringskwaliteit van belang geweest bij de gedeeltelijke instorting van parkeergarage P1 Eindhoven Airport? Lees meer…


Wkb weer uit de parkeerstand

Datum: 2 juli 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 29 juni 2018 heeft minister Ollongren de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Lees meer…