De perfecte wereld van kwaliteitsborging

Datum: 30 september 2015

dossier dossier private kwaliteitsborging

De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Het is een kwestie van doen.

Onderstaand mijn idee voor de wereld van private kwaliteitsborging. Misschien komen wij elkaar hierin tegen in ons streven naar het best haalbare!

 

 

  • In de perfecte wereld is er een scheiding tussen controle en iedere andere taak.
  • In de perfecte wereld probeer je vaagheden weg te nemen en benoem je de kwaliteit : wat moet voor welk type werk op welke manier door wie worden gecontroleerd: de standaard voor kwaliteitsborging. Beter mag, minder niet. Iedere partij in de keten dient die standaard toe te passen. Wat kwaliteit leveren betekent wordt hiermee objectief.
  • In de perfecte wereld stel je eisen aan kwaliteitsborgers gebaseerd op de standaard voor kwaliteitsborging. Andersom is vragen om vrije invullingen, onvolledigheid en subjectiviteit.
  • In de perfecte wereld stel je concrete eisen aan het systeem. Hoe de kwaliteitsborger zijn werk moet doen, dossiervorming, toegang tot informatie, communicatie enz.
  • In de perfecte wereld is kwaliteitsborging transparant en reproduceerbaar. Dit is niet alleen voor de controleurs van de controleurs maar voor iedereen. De bouwconsument moet op voorhand inhoudelijk kunnen zien wat kwaliteitsborging is en hoe het wordt uitgevoerd. De bouwconsument moet systemen voor kwaliteitsborging zelf kunnen vergelijken met de garantie dat deze allen dezelfde basis hebben: de standaard voor kwaliteitsborging.
  • In de perfecte wereld ga je je voorbereiden bij een ommezwaai van publiek naar privaat. Hier hoort testen, oefenen, ervaring opdoen bij.

Ik heb er nog een paar maar deze vind ik toch wel heel erg belangrijk.

Pieter Plass
icon-linkedin
icon-twitter
icon-register-kwaliteitsborgers

 


Mogelijk ook interessant voor u:
Private kwaliteitsborging: wanneer gaan we ons voorbereiden?
Reproduceerbaarheid: wie kan hier aan voldoen?
(On)afhankelijkheid bij kwaliteitsborging


De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen biedt kwaliteitsborgers de mogelijkheid om bouwplannen aan het Bouwbesluit te toetsen en toezicht te houden. Private partijen gaan daarmee die taak van de overheid overnemen.

Iedereen die daarvoor in aanmerking wil komen kan zich, vooruitlopend op invoering van de wet, registreren in het Register Kwaliteitsborgers. Wanneer de wet is vastgesteld kunt u zich laten auditen om gecertificeerd kwaliteitsborger te worden.

Zie: Register Kwaliteitsborgers.