Incident instorting Wormerveer

Datum: 24 september 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting zijn er door Daniel Koerhuis (VVD) Kamervragen gesteld. Hierbij gaat het met name om het “dieper liggend” probleem. De kwestie is nader uitgediept in het NRC van 10 september 2018.


 

De Kamervragen:

Wormerveer_kamervragen_01
Wormerveer_kamervragen_02


Nu je hier toch bent …

Wij hebben graag mensen in ons team die snappen waar het bij bouwkwaliteit om gaat. Kom een kop koffie drinken … een goed gesprek krijg je er gratis bij.

Niet zwart wit


Pieter Plass

icon-linkedin icon-twittericon-register-kwaliteitsborgers