Ollongren over de Wkb: “Ik doe wat ik kan”

Datum: 1 februari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Minister Ollongren is recent door Thomas van Belzen van Cobouw geïnterviewd. Hierbij is onder andere de inzet met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voorbij gekomen.

Ik ben van mening dat de minister (nog) niet doet wat kan en nodig is.

Bestuursakkoord BZK – VNG

De minister probeert met dit akkoord de Eerste Kamer te overtuigen dat knelpunten met deze wet worden opgelost. Het akkoord wordt vooralsnog niet uitgevoerd. Het is wachten op het verlossende “Ja” van de Eerste Kamer.

Hiermee is het akkoord in eerste instantie bedoeld om de “goden” gunstig te stemmen. Het is (nog) niet om te laten zien dat de afspraken ook voortvarend zijn opgepakt, nu invulling krijgen en hiermee kan worden aangetoond dat er alles aan wordt gedaan om zorgvuldig te kunnen wegen. Het gaat andersom. Diverse zaken worden straks opgepakt en gewogen als de Eerste Kamer het sein op groen zet. De Eerste Kamer moet er dan ook maar op vertrouwen dat het volgens de afspraken zal gaan.

Het uitblijven van acties ter voorbereiding op de Wkb is waar het wringt. Daarvoor hoeft de minister niet te wachten op de Eerste Kamer. Loop je de voorwaarden in het akkoord een voor een na dan mag duidelijk zijn dat er al veel te lang is gewacht. Dat veranderen we niet meer. Er is nu echter alle reden om met spoed aan de slag te gaan. Daar is niet voor gekozen. Het is geen kwestie van niet kunnen.

Het is uiteraard stukken makkelijker om met de wet in de pocket de afspraken van het akkoord ter hand te nemen. Hiermee is de uitvoering van afspraken ontkoppeld van besluitvorming over de wet.

Voorwaardelijk aan de slag gaan zegt het nodige over het vertrouwen en de wil. Als je er ook echt voor gaat en er vertrouwen in hebt dan doe je er alles aan om het ook waar te maken. Dat gebeurt voorlopig nog niet.


Risicovolle bouwwerken en de Wkb

Op 21 januari 2019 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken nogmaals gewezen op de situatie dat er zonder nadere maatregelen, gebaseerd op de huidige inzet, de komende vijf jaar geen waarborgen constructieve veiligheid ten behoeve van risicovolle bouwwerken worden gerealiseerd.

Op 31 januari 2019 heeft de commissie laten weten dat de leden de brief desgewenst bij het algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren, wat voor 20 februari 2019 op de agenda staat, kunnen betrekken.

Kajsa_popart

Op www.bouwtoezicht.nl kunt u uw mening geven over ‘nog 5 jaar wachten op eventuele maatregelen om grip op risicovolle bouwwerken te krijgen’.


Stand van zaken voortgang behandeling Wkb in de Eerste Kamer

Inbreng voor schriftelijk overleg over alle correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel wordt op 19 februari 2019 geleverd.

Pieter Plass

icon-linkedinicon-twitter