Opname in het Register Kwaliteitsborgers

Datum: 26 mei 2015

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op dit moment hebben wij bedrijven die meedoen aan pilots EKB in het register opgenomen.

Het wordt binnenkort mogelijk om je, vooruitlopend op invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, als kwaliteitsborger EKB te registeren. Hierbij volgen wij de eisen die in concept door de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit zijn geformuleerd.

Bij registratie geeft u als kwaliteitsborger aan op de hoogte te zijn van de eisen, u hieraan voldoet en de eisen bij uitvoering van werkzaamheden zult volgen.

De eisen zijn nog niet definitief. Dit maakt dat er t.z.t. een herijking zal plaatsvinden.

Opname in het register wordt relevant indien meerdere gemeenten, vooruitlopend op invoering van de wet, met EKB aan de slag gaan. Alsdan komen kwaliteitsborgers die in het register zijn opgenomen voor deze werkzaamheden in aanmerking.

Registratie gebeurt op basis van uw inschrijving Kamer van Koophandel. Dit is de bedrijfsregistratie. Vervolgens kunnen uw medewerkers, die aan de eisen voldoen, en de werkzaamheden uit naam van uw bedrijf gaan verzorgen, door u worden aan- of afgemeld.

Registratie van kwaliteitsborgers voor instrumenten anders dan EKB op bouwdossier.nl is nog niet actueel. Wij zullen t.z.t. bezien of wij de registratie van kwaliteitsborgers voor overige instrumenten, per saldo iedereen die in aanmerking wil komen voor de uitvoering van private kwaliteitsborging, gaan faciliteren.

Naar verwachting zal de mogelijkheid voor opname in het register eind juni (2015) worden geboden.