Actieagenda constructieve veiligheid

Datum: 14 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de werkconferentie constructieve veiligheid van 16 november 2018 is er een actieagenda opgesteld.

De conferentie was een initiatief van VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs.

De actieagenda: Lees meer…


Uitzending Bouwmeesters BNR radio constructieve veiligheid

Datum: 17 december 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Met Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs op BNR Bouwmeesters over de aanpak constructieve veiligheid:


Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (2)

Datum: 13 december 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Tijdens het rondetafelgesprek van 12 december 2018 is nader ingezoomd op de borging van constructieve veiligheid.

Het doel van het gesprek was inzicht te krijgen in hoe het nu zit met veiligheidsrisico’s, hoe de aanbevelingen van de OvV hier verbetering in kunnen brengen en wat er eventueel aanvullend moet worden gedaan. In de vraagstelling is er een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelegd (Wkb).

Deelnemers zijn vooraf vragen voorgelegd over hoe met name de constructieve veiligheid is georganiseerd.

Onderstaand een verslagje … zoals ik het heb ervaren. Lees meer…


Rondetafelgesprek Veiligheidsrisico’s Bouwprojecten (1)

Datum: 9 december 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Voor woensdag 12 december a.s. staat er een rondetafelgesprek gepland om inzicht te krijgen in de wijze waarop de veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel beheerst kunnen worden.

Basis voor het gesprek is het OvV-rapport Eindhoven en de daarin opgenomen aanbevelingen. Het heeft uiteraard een relatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Deelnemers zijn vragen voorgelegd. Zie onderstaand mijn schriftelijke inbreng. Er valt uiteraard veel over te zeggen. De inbreng betreft enkel een beknopte beantwoording van de voorgelegde vragen. Lees meer…


Wkb debat bespiegeling

Datum: 7 december 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Minister Ollongren heeft aangegeven dat “Niets doen geen optie is”. Dit is naar mijn mening de meest belangrijke uitkomst van het debat. Met stip op twee staat de bevestiging dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet wordt aangepast. Nummer drie betreft het doorkijkje met betrekking tot lagere regelgeving. Lees meer…


Wkb debat: een voorwaardelijke uitdaging

Datum: 30 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Met 6 december 2018 als datum voor het debat zoom ik, aanvullend op de eerdere blog ‘Wkb debat komt er aan‘, wat nader in.

Voor het debat zijn op dit moment 7 sprekers met ieder 4 minuten spreektijd gepland. Verwacht dan ook geen diepgaande behandeling. Lees meer…


Governance Code en constructieve veiligheid

Datum: 28 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Eén van de drie aanbevelingen van de Onderzoeksraad, naar aanleiding van het incident Eindhoven, heeft betrekking op toepassing van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Dat moet volgens de Onderzoeksraad minder vrijblijvend.

Voor de kerngroep Governance Code zijn er door de Raad aanbevelingen: Lees meer…


Constructieve veiligheid: “De vrijblijvendheid moet er af”

Datum: 21 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is samengevat de uitkomst van de werkconferentie constructieve veiligheid georganiseerd door VNconstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland.

In diverse workshops is input geleverd voor mogelijke acties. Er komt nog een actieagenda. Hoe hard zullen mogelijke verplichtingen die op die agenda komen ook echt zijn? Lees meer…


Offensief voor meer veiligheid

Datum: 15 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Tijdens en na het rondetafelgesprek breedplaatvloeren (mei 2018) is een concrete en praktische oplossingsrichting voor verbetering van constructieve veiligheid aangegeven. Onderstaand het betreffende fragment uit het rondetafelgesprek. Lees meer…


Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Datum: 7 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht uitsluitsel te geven over het voorstel waarborgen constructieve veiligheid.

Op 5 november 2018 laat de commissie weten dat de leden het verzoek desgewenst kunnen betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren. Dit overleg stond voor 8 november 2018 gepland. Het is echter verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bepaald. Lees meer…