Wkb debat komt er aan

Datum: 2 november 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Het Algemeen Overleg Bouwregelgeving/risicovloeren moet wijken voor het debat over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Het Wkb-debat moet nu binnen enkele weken gaan plaatsvinden.

Het doorschuiven van het Algemeen Overleg betekent niet dat het dossier risicovloeren kan worden gesloten. Juist niet. Ook de inzet om parallel aan de Wet kwaliteitsborging op korte termijn tot waarborgen constructieve veiligheid te komen blijft onverminderd. Die noodzaak is eerder toegenomen. Lees meer…


Alle breedplaatvloeren opnieuw testen?

Datum: 31 oktober 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

In Cobouw lezen we het volgende:

“Of de bevinding van de OVV (problemen zijn ontstaan door gekozen vloerontwerp en niet door de gebrekkige hechting) gevolgen hebben voor de eerder onderzochte gebouwen met breedplaatvloeren in Nederland, is nog onduidelijk.”

BZK heeft Simon Wijte van bureau Hageman opdracht gegeven dit te onderzoeken. De uitkomst wordt eind november verwacht. Lees meer…


Bouw moet toezicht en handhaving zelf gaan organiseren

Datum: 30 oktober 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

 De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) richt zich, naar aanleiding van Eindhoven, in zijn aanbevelingen op partijen die vanuit een verbindende en aanjagende rol weer andere partijen in de bouw kunnen bewegen tot verandering. De Raad stelt dat het cruciaal is dat de aanbevelingen sectorbreed worden opgepakt. De bouwsector is nu aan zet. Lees meer…

Repliek op nuancering OvV inzake parkeergarage Eindhoven

Datum: 26 oktober 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

In Cobouw geeft Marjolein van Asselt een nadere duiding van het OvV-rapport. Buiten manende woorden in het algemeen worden diverse bedenkingen die ik in mijn eerdere blog ‘Reden voor aanpassing onderzoek bestaande gebouwen’ heb verwoord, keurig geadresseerd. Lees meer…


Reden voor aanpassing onderzoek bestaande gebouwen

Datum: 22 oktober 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Een belangrijke conclusie van de OvV inzake Eindhoven Airport is gebaseerd op de legrichting van de breedplaatelementen.

Het is als volgt samengevat: Lees meer…


Vaste Kamercommissie: graag uitsluitsel wegen van waarborgen

Datum: 16 oktober 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onderstaande brief aangeboden. Lees meer…


Incident instorting Wormerveer

Datum: 24 september 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting zijn er door Daniel Koerhuis (VVD) Kamervragen gesteld. Hierbij gaat het met name om het “dieper liggend” probleem. De kwestie is nader uitgediept in het NRC van 10 september 2018. Lees meer…


Rijk heeft geen rol in waarborgen constructieve veiligheid

Datum: 29 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 27 augustus 2018 geeft minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren. Lees meer…


Update Bouwend Nederland inzake Wkb

Datum: 17 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Op 15 augustus 2018 geeft R. (Ruben) Heezen van Bouwend Nederland een update.

Onderstaand een korte bespiegeling.

Het lijkt alsof zaken organiseren om aan de wet te voldoen als bijzonder worden gezien. Lees meer…


Publieke informatie bouwtoezicht incident Eindhoven

Datum: 14 augustus 2018

dossier dossier private kwaliteitsborging

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Publieke informatie over de rol van de gemeente is een bundeling van hetgeen in een raadsvergadering is besproken alsmede de schriftelijke beantwoording van vragen door Burgemeester en Wethouders.

Het functioneren van het gemeentelijk bouwtoezicht zal ˗ naar verwachting ˗ door de OvV worden gewogen in onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Lees meer…