Register Kwaliteitsborgers

Datum: 31 maart 2015

dossier dossier private kwaliteitsborging

Bedrijven die private kwaliteitsborging conform de Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken (EKB) uitvoeren worden in het register gelijst. Er worden t.z.t. diverse functionaliteiten aan gekoppeld. Dit betreft enerzijds detailinformatie over de kwaliteitsborger anderzijds informatie over de werken die de kwaliteitsborger heeft uitgevoerd of momenteel uitvoert.

Waarde register
Voor communicatie wordt het profiel van een kwaliteitsborger van belang. Iedereen kan straks dit profiel raadplegen. Dit kan dan ook met een doorklik via mails en meldingen die via Bouwdossier worden gedaan. Het register geeft zo duidelijkheid over personen en organisaties die kwaliteitsborging uitvoeren. Je weet met wie je te maken hebt en je kunt contactinformatie snel raadplegen.

In de ontwikkeling van pilots naar een erkend systeem krijgt het register steeds meer waarde. Kwaliteitsborgers moeten aan bepaalde eisen (gaan) voldoen. Dit betreft de vereiste kennis maar ook de toepassing van het systeem. Daar wordt over gewaakt en waar nodig in gestuurd. Wordt de kwaliteitsborging uitgevoerd door iemand die in het register staat dan is duidelijk dat hiermee aan de gestelde eisen voor kwaliteitsborging EKB wordt voldaan.

Slimme techniek
De techniek is van belang voor functionaliteiten. Enkel kwaliteitsborgers die in het register zijn opgenomen kunnen EKB-bouwdossiers aanmaken en via Bouwdossier communiceren over de status van werkzaamheden en het uiteindelijke vereiste resultaat: dat een werk aan de bouwvoorschriften voldoet.

Testen en leren
Wij maken onderscheid tussen zogenaamde ‘test- leerprojecten’ en projecten die in aanmerking komen voor private kwaliteitsborging. Bij test- leerprojecten wordt de gemeente niet geïnformeerd per fase en worden er geen eisen gesteld aan de kwaliteitsborger. De ratio is simpel: je moet kunnen testen en leren om het systeem te leren kennen. In beginsel kan iedereen dan ook testen en leren. Voor werkzaamheden private kwaliteitsborging is dit anders. Hierbij moet een kwaliteitsborger aan eisen voldoen en is communicatie over bevindingen van belang. Bij de aanmaak van een dossier wordt het onderscheid in functionaliteiten gemaakt.

Heel praktisch
Communiceert een kwaliteitsborger EKB via Bouwdossier over werkzaamheden dan is duidelijk dat het iemand betreft die aan de gestelde EKB-eisen voldoet. Als gemeente hoef je dan niet op speurtocht om te kijken wie het betreft en of die persoon wel geautoriseerd is om het werk uit te voeren. Die controle wordt al via het systeem uitgevoerd.

Belang kwaliteitsborgers
Voor kwaliteitsborgers is opname in het register van belang om uit te dragen dat je dit werk doet en aan de gestelde kwaliteit voor uitvoering voldoet. Als het profiel volledig functioneel is kan een kwaliteitsborger ‘zijn’ pagina gebruiken in de eigen communicatie / uitingen.

Ga naar het Register Kwaliteitsborgers.