Start de proefprojecten Wkb: NU

Datum: 30 januari 2019

dossier dossier private kwaliteitsborging

In het bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van 17 januari 2019 is afgesproken dat voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet proefprojecten moeten worden uitgevoerd. Dit betreft 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1. Een half jaar voor beoogde inwerkingtreding zal de minister, mede gebaseerd op de uitkomsten hiervan, beoordelen of de stelselwijziging op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. De datum voor inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Dit betekent dat medio 2020 de evaluatie van proefprojecten dient te zijn afgerond.

Gevolgklasse 1 betreft bouwactiviteiten waar geen vergunning of melding brandveilig gebruik voor nodig is, ‘eenvoudige’ woningbouw maar ook bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen minder dan 20 m hoog. Voor enkel de woningbouw moet u denken aan circa 6.000 woningen (circa 10% van woningen in gevolgklasse 1).

Hiervoor hebben we vanaf dit moment nog 1 jaar en 5 maanden. Bij de proefprojecten moet rekening worden gehouden met de doorlooptijd: de voorafgaande procedure, de bouwperiode van start tot en met de oplevering plus evaluatie. Daarnaast zal het optuigen van proefprojecten de nodige tijd in beslag nemen. Denk hierbij aan het samenstellen van een regiegroep, een begeleidingsgroep, spelregels en een werkwijze voor objectieve beoordeling. Dit alles vraagt tijd. Hiermee hebben we het niet over 1 jaar en 5 maanden maar effectief over 14 tot 15 maanden als er nu een aanvang wordt genomen.

Het mag duidelijk zijn, gebeurt er nu niets dan weten we zeker dat de afgesproken uitgangspunten niet haalbaar zijn.

Minister Ollongren heeft aangegeven dat niets doen geen optie is en er alle vertrouwen is dat het met deze wet goed gaat komen.

De urgentie om nu dan ook met de voorbereidingen te starten mag duidelijk zijn.


Update voortgang hervatten behandeling Wkb in de Eerste Kamer:

Start_proefprojecten_Wkb_02

Indien nakoming bestuursakkoord BZK – VNG voorwaardelijk is, pas na positieve uitkomst Eerste Kamer zal worden opgepakt, zegt dit iets over de hardheid van de gemaakte afspraken. Misschien is het mijn kortzichtigheid maar … spreek geen dingen af die je niet na gaat (of kunt) komen en zeg gewoon eerlijk hoe de vork in de steel zit.


PS

Hierbij nogmaals mijn eerdere oproep uit 2015 om proefprojecten op de schalen, wat indertijd niet nodig werd geacht …

Pieter Plass

icon-linkedin icon-twitter